Peľ tráv z čeľade lipnicovitých má v ovzduší dominantné postavenie

Lena

Na celom území Slovenska sa v uplynulých dňoch naplno prejavilo dominantné postavenie peľu bylín najbohatšie zastúpených peľom tráv z čeľade lipnicovitých. „Peľ tráv sa vyskytoval  na celom území v alergologicky významných koncentráciách a znepríjemňuje život ľuďom, alergických na tento druh flóry.   Z peľu drevín sa v ovzduší ešte vyskytoval  peľ  gaštanu, borovice, smreka, bazy a lipy. Kvitnú ružovité, mrkvovité i pŕhľavovité rastliny a pribudlo peľu burín – skorocelu, štiavu i mrlíkov.  Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých boli namerané v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Nitre a v Trnave“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) na Slovensku. Dodala, že na celom území stúpli aj denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých rastlín , ktorým sa však pripisuje len menší alergologický význam. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najvýznamnejším alergénom pre najbližšie mesiace je v plnom prúde.Výskyt peľu tráv v ovzduší je   v mestách najviac ovplyvňovaný nepravidelným kosením trávnikov na sídliskách a okolitých voľných plochách. Pokles denných hladín peľu bude lokálne ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou. S oteplením budú naďalej narastať aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Podrobnejšie informácie nájdete aj na  www.alergia.sk, www.zdravie.sk

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com