Horná Nitra žiada preveriť tender na záchranky

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZdruženie miest a obcí Hornej Nitry napísalo otvorený list premiérovi R. Ficovi so žiadosťou o vykonanie kontroly a preverenie podmienok výberového konania MZ SR na záchranky. Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach neuspela vo výberovom konaní ministerstva zdravotníctva na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS v 76 sídlach, medzi ktorými boli aj dve sídla staníc prevádzkované NsP v Bojniciach. Po 37 rokoch tak reálne hrozí, že nemocnica stratí záchranky, čo v praxi znamená rádovo sumu do 10 tisíc eur mesačne prevádzkového zisku, teda ročnú stratu 100-120 tisíc eur.

,,Podpásovka” pre nemocnice

„Myslím, že najvýstižnejším slovom je sklamanie a pocit, že niekto sa opäť rozhodol udeliť nemocniciam „podpásový úder“. Myslíme si, že kritériá zadané vo výberovom konaní sme splnili. Dôvody, prečo naša nemocnica nebola úspešná vo výberovom konaní, nepoznáme, rozhodnutie MZ SR nám zatiaľ nebolo doručené,” hovorí riaditeľ NsP v Bojniciach MUDr. Ján Belanský, MPH.

Posádky záchrannej zdravotnej služby prevádzkované NsP Prievidza patria medzi najvyťaženejšie v regióne. Organizačne sú prepojené s pracoviskom urgentného príjmu nemocnice, čím je zabezpečené optimálne prepojenie prednemocničnej a včasnej nemocničnej zdravotnej starostlivosti tak, ako je to v platnej koncepcii odboru urgentná medicína.

Tradícia i opodstatnenie

NsP Prievidza úspešne prevádzkuje ambulancie ZZS už vyše 37 rokov. Jej posádky boli za profesionalitu a mimoriadne výkony mnohokrát ocenené. Svoje opodstatnenie potvrdili aj v roku 2007 pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch.

Ilustračné foto: archív