I.neurologická klinika LF UK a UNB získala diamantové ocenenie

Surgical Team Working In Operating Theatre

Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) udelila I.neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, štatút Diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod.

I.neurologická klinika LF UK a UNB sa v roku 2016 zapojila do iniciatívy Angels. Stala sa súčasťou rastúcej komunity profesionálov, ktorí optimalizujú kvalitu starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Cieľom iniciatívy Angels je zvýšiť počet pracovísk v Európe, ktoré sú pripravené poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť. „Sme jediné komplexné pracovisko v Slovenskej republike, ktoré je schopné postarať sa o pacienta s mozgovo-cievnou príhodou, vrátane endovaskulárnych výkonov nad rámec európskych štandardov a to 24 hodín denne a 7 dní v týždni“, povedal prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Ročne je na tomto pracovisku hospitalizovaných približne 400 pacientov, z toho približne 350 pacientov s diagnózou akútneho mozgového infarktu.

„Som veľmi rád, že aj naša nemocnica sa môže pochváliť týmto prestížnym diamantovým ocenením, ktoré udeľuje medzinárodná organizácia. Dokazuje to, že v našej nemocnici máme špičkové pracoviská na ktorých pracujú jedineční odborníci, ktorí dokážu pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni a neraz aj zachrániť život“, dodal generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács. I.neurologická klinika poskytuje najvyššie a najkvalitnejšie služby v odbore neurológia. Klinika sa radí medzi najvýznamnejšie vedecké pracoviská Univerzity Komenského Bratislava a získala štatút Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody v rámci operačného programu EÚ.

Zdroj: Univerzitná nemocnica Bratislava

Foto: fotolia.com