SVLS: Poskytneme usmernenie pre všeobecných lekárov k ordinačným hodinám

svls

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) pripravila prostredníctvom renomovaných právnikov analýzu novej legislatívy týkajúcej sa ordinačných hodín v ambulanciách všeobecných lekárov. Využili sme tieto dni na vysoko profesionálnu prípravu, aby sme nás všetkých spoločne právne ochránili a zároveň vám dali návod na správny postup v súlade so zákonom.

V spolupráci s prezidentkou SVLS a hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monikou Paluškovou uverejníme tento týždeň oficiálne usmernenie SVLS k univerzálnej aplikačnej praxi tohto zákona pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku bez ohľadu na regióny. Intenzívne na nej pracovala Sekcia pre inštitucionálne vyjednávanie SVLS a všetci všeobecní lekári ju môžu využiť pri práci vo svojich ambulanciách.

SVLS presadzovalo a vždy bude presadzovať profesionalitu pri riešení problémov, ktorými atakuje všeobecných lekárov súčasná politická situácia. Budeme postupovať bez trieštenia síl, razantne, avšak s maximálnou právnou prípravou.

Stanovisko SVLS k ordinačným hodinám súčasne zašleme ministrovi zdravotníctva SR. Zároveň pripravujeme komplexnú právnu analýzu súladu tohto zákona s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únieSpoločne sme silní!

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), fotolia.com