Usmernenie SVLS k ambulantným ordinačným hodinám

svls

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) uverejnila na svojej webovej stránke www.svls.sk dňa 29.10.2017 Usmernenie SVLS k ambulantným ordinačným hodinám.

Na redakciu Primárneho kontaktu sa opakovane obracajú lekári, ktorý žiadajú uverejnenie textu uvedeného usmernenia.

Primárny kontakt po súhlase SVLS preberá kompletne celý text článku aj link na text  Usmernenia SVLS k ambulantným ordinačným hodinám.

 

Vážení kolegovia všeobecní lekári,

legislatívne zmeny, ktoré sú platné od 1.11.2017 a týkajú sa ordinačných hodín v našich ambulanciách, sa stali zdrojom vyvolávania neistoty medzi lekármi aj pacientmi.

Z uvedeného dôvodu sa Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) rozhodla vydať usmernenie pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku k uvedenej problematike, ktoré bolo pripravené v spolupráci s prezidentkou SVLS a hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monikou Paluškovou a právnikmi, ktorí sa venujú zdravotníckej agende.

Dikcia zákona je jednoznačná a nie je potrebné k nemu vydávať žiadne vykonávacie predpisy.

Odporúčame vám postupovať v súlade s obsahom zákona a sme presvedčení, že táto legislatívna zmena zásadne nenaruší prevádzku vašich ambulancií. Sme si istí, že vo väčšine prípadov bude pre vás prospešná.

Text usmernenia k ambulantným ordinačným hodinám nájdete tu:

http://svls.sk/usmernenie-svls-k-ambulantnym-ordinacnym-hodinam/

Spoločne sme silní!

Autor: Výbor Spoločnosti Všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)