SZŠ v Košiciach eviduje vysoký záujem o štúdium

Laboratory Fertilization Of Eggs In IVF Treatment

Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici v Košiciach počas svojej histórie vychovala množstvo zdravotných sestier, detských sestier, farmaceutických a zdravotníckych laborantov, ako aj rehabilitačných pracovníkov. Škola, ktorá vznikla v roku 1949, sídlila pôvodne v dvoch budovách.

“V roku 1988 sa rozdelila na dve samostatné zdravotnícke školy. Jedna s klinickými odbormi ostala na Kukučínovej ulici a naša Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov s medicínsko-technickým zameraním,” uviedla pre TASR riaditeľka školy Viera Rusinková.

V súčasnosti majú na škole odbory farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, asistent výživy, očný optik, zubný asistent, pomaturitné kvalifikačné štúdium zubný technik, očný optik a vyššie odborné štúdium diplomovaný rádiologický asistent a diplomovaný optometrista.

Jednotlivé študijné odbory prešli počas histórie viacerými zmenami. “Napríklad zdravotnícky laborant, keďže diagnostická technika sa neustále zdokonaľuje, automatizuje a modernizuje, požiadavky na kompetencie absolventa študijného odboru v dnešnej dobe sú úplne iné, ako boli pred 30 rokmi. Zdravotnícky laborant musí byť jazykovo zdatný a musí mať aj určité zručnosti a vedomosti technického charakteru, pretože napríklad pri vyšetrení krvi a moču sa dnes používajú moderné diagnostické prístroje,” vysvetlila Rusinková.

Záujem o štúdium na škole prevyšuje podľa jej slov kapacity. “Záujem o zdravotnícke školy ešte v predchádzajúcom období bol dosť vysoký. Po revolúcii v roku 1989 mierne poklesol, lebo väčšina študentov išla študovať na obchodné akadémie. To bola taká móda. Nemali záujem o zdravotníctvo. Ale postupom rokov sa to všetko otočilo a záujem o našu školu je veľký,” doplnila Rusinková.

“Najväčší záujem je o odbor zubný asistent, kde máme aj trojnásobný počet uchádzačov, a odbory farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant,” dodala riaditeľka školy.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com