Pacientom s chronickou leukémiou možno v istých prípadoch ukončiť liečbu

scientist pipetting a plate pink

Viaceré medzinárodné štúdie ukázali, že pacientom s chronickou myelocytovou leukémiou (CML), ktorých liečili inovatívnymi liekmi, možno liečbu časom vysadiť. Aj keď ukončenie terapie zatiaľ nie je možné u všetkých, ide o prelom v liečbe, pacienti by ďalej mohli žiť bez liekov. Na Slovensku ochorením trpí približne 600 pacientov.

“Je to fascinujúce, vzhľadom na fakt, že 20 rokov dozadu len necelá tretina pacientov s CML prežívala viac ako päť rokov. Až s nástupom inovatívnych liekov s molekulárne cielenou terapiou sme dokázali zvládnuť toto onkologické ochorenie natoľko, že pacienti dnes žijú normálny život bez obmedzení. A teraz sa blížime k ďalšiemu kroku, ktorým je možnosť ukončenia liečby,” povedala Katarína Slezáková z Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Do najväčšej medzinárodnej štúdie European Stop TKI bolo zaradených 755 pacientov z 11 európskych krajín, ktorým bola pod prísnym dohľadom ukončená liečba. Pri takmer polovici z nich (378) sa neobjavili žiadne príznaky ochorenia ani po vyše roku a pol od skončenia medikamentóznej terapie. “Dnes tu máme úžasný posun pre skupinu pacientov, ktorí si môžu hovoriť, že žijú život bez liekov,” skonštatoval Maroš Havran, pacient a zakladajúci člen občianskeho združenia CML life.

Nie každý pacient však spĺňa podmienky na prerušenie liečby. “Medzi rozhodujúce kritériá na vysadenie liečby patria v prvom rade doterajšie optimálne výsledky liečby pacienta a dosiahnutá tzv. hlboká molekulová remisia, ale aj isté vstupné charakteristiky choroby a v neposlednom rade aj prianie pacienta,” vysvetlila Zuzana Sninská, z Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda.

Chronická myelocytová leukémia je zhubné ochorenie spôsobujúce abnormálne rozmnoženie bielych krviniek, ktoré ale nie sú schopné adekvátne plniť svoju funkciu. Cieľom liečby je zastaviť množenie a znížiť celkový počet rakovinových buniek na najnižšiu možnú úroveň v čo najkratšom čase. Ochorenie trápi častejšie mužov, najčastejšie sa diagnostikuje vo veku okolo 55 až 60 rokov.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com