Máte aj vy “lietajúcich pacientov”? Nie? A ste si istí?

35.Zilina_kongresovka M. Cibulka

Mnohým všeobecným lekárom zdravotné poisťovne každý mesiac nezaplatia množstvo výkonov aj kapitačných platieb s odôvodnením, že kolega, ktorý mal pacienta doteraz v evidencii, ho nevyradil. Poisťovňa tak nezaplatí jemu, ale ani vám. Čo teda robiť? Jediným riešením je právne korektné prevzatie a odovzdanie pacienta novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Na kongrese sa dozviete, čo robiť, aby vaše kapitačné platby od zdravotných poisťovní boli v poriadku.
Odborný blok, ktorý sa venuje tejto problematike, sa začína na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska  2016 v Žiline vo štvrtok 12.5.2016 od 8.30 hod.

Tešíme sa na Vás a na Vaše otázky.

Autor: Organizačný výbor Kongresu SVLS 2016

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska