Lekári FNsP v Prešove vypovedali služby, chcú iné zmluvy

nemocnica-02Približne 140, čo je jedna tretina lekárov Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove vypovedala služby. Lekári začali odvolanie súhlasov s prekročením týždenného priemerného pracovného času nad 48 hodín a zároveň súhlasov s nariaďovaním pracovnej pohotovosti a práce nadčas doručovať od pondelka, 11. novembra 2013. Ako uviedla námestníčka riaditeľa MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., odvolania týchto súhlasov zo služieb nadobudnú účinnosť uplynutím jedného mesiaca odo dňa ich doručenia zamestnávateľovi. Momentálne nemocnica funguje v bežnom režime.

Ako médiá informovala riaditeľka komunikačného odboru MZ SR Zuzana Čižmáriková, aktivita LOZ má iba jedinú podmienku a to, aby sa do pracovných zmlúv doslovne skopírovali paragrafy zákona o novom navýšení miezd lekárov k 1. januáru 2014.  Ministerka Zuzana Zvolenská pritom po schválení zákona sľúbila zástupcom LOZ, že sa zákon premietne aj do ich pracovných zmlúv. V Prešove riaditeľ lekárom predstavil nové zmluvy, kde je presne napísané: „Výška základnej zložky mzdy zamestnanca sa riadi ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov.“ Zástupcovia odborov odmietajú túto formuláciu. V zmluve nechcú odvolávku na platný zákon, chcú presné opísanie zákona.

Pôvodne LOZ zásadne odmietalo individuálne úpravy mzdového ohodnotenia a od začiatku požadovalo výlučne zákonnú úpravu. Ministerka vyrokovala novelu zákona, ktorá bola schválená a platí už niekoľko mesiacov.

Splnenie tejto požiadavky lekárskym odborom nestačilo, vzápätí spochybnilo garanciu legislatívy a prišli s ďalšou podmienkou. To bolo premietnutie zákona priamo do zmlúv v štátnych ústavných zariadeniach. Ministerka im  garanciu platov v zmluvách prisľúbila. Riaditelia v štátnych nemocniciach začali rokovať o nových dodatkoch k zmluvám.

Zástupcovia LOZ napriek ponúknutým dodatkom, ktoré sa  odvolávajú na platnú legislatívu, tento ústretový krok odmietajú a chcú do pracovných zmlúv iba presne vyčíslenú výšky mzdy bez odvolania sa na platný zákon.

“Lekári riadení LOZ, pre upevnenie si svojej pozície pri vyjednávaní, začali vypovedať zmluvy.  Bezdôvodne a neočakávane si diktujú nové podmienky a opäť rozbiehajú nátlakové akcie,” uviedla hovorkyňa. Podľa nej je ministerka Zuzana Zvolenská prekvapená, že lekári spochybňujú aj vlastnú legislatívu, ktorej neprijatie podmieňovali ďalšími nátlakovými akciami v nemocniciach. Prichádzajú stále s novými požiadavkami. Zákon majú – legislatíva je platná, dodatky riaditelia uzavrieť chcú. Napriek tomu lekári LOZ  stupňujú napätie v štátnych zdravotníckych zariadeniach a opäť robia obštrukcie, čím narúšajú korektné dohovory.

Ministerka požiadala zástupcov LOZ o vysvetlenie tejto situácie na pracovnom stretnutí v piatok 15. 11 o 11.00 na MZ SR. 

Podľa vyjadrenia predsedu LOZ MUDr. Petra Visolajského je vypovedanie služieb niektorých lekárov vo FNsP v Prešove iniciatívou Prešovského LOZ. ,,Požiadavky prešovských lekárov považujeme za legitímne. O ďalšom postupe bude rokovať Klub predsedov LOZ 14. novembra v Banskej Bystrici,” uviedol Visolajský. Situáciu v Prešove nepovažuje za kritickú.

Autor: PK