Svetu chýba vyše 7 miliónov zdravotníkov

operácia 3Do doku 2035 bude vo svete chýbať 12,9 milióna zdravotníckych pracovníkov, už dnes to je 7,2 milióna. Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej správe upozorňuje, že ak sa neprijmú potrebné opatrenia už teraz, bude to mať vážny dopad na zdravie miliárd ľudí vo všetkých častiach sveta.

Dokument «A Universal Truth: No health without a workforce» (Všeobecná realita: bez pracovnej sily nie je zdravie) poukazuje na príčiny tejto situácie. Patrí medzi ne starnutie zdravotníkov a ich odchod do dôchodku, ale aj odchod zdravotníkov za lepšie platenou prácou, pričom chýbajú ľudia, ktorí by ich nahradili. Na druhej strane je málo mladých, ktorí by prichádzali do týchto profesií alebo sa na ne pripravovali. Vyšší dopyt v tomto segmente súvisí s nárastom populácie sveta, ktorá je vystavená rastúcemu riziku neinfekčných ochorení ako sú rakovina, ochorenia srdca, mŕtvica a pod.). Vnútorná a medzinárodná migrácia zdravotníkov tiež prehlbuje nerovnováhu medzi regiónmi.

Tieto závery odzneli spolu s odporúčaniami, ako zabezpečiť dostatok pracovníkov pre univerzálne pokrytie zdravotníckych služieb na 3. Globálnom fóre o ľudských zdrojoch v zdravotníctve v Brazílii. Ide o najväčšie podujatie v tejto oblasti, na ktorom sa zišlo viac ako 1300 účastníkov z 85 krajín, vrátane 40 ministrov zdravotníctva.

Asistentka generálneho riaditeľa SZO pre zdravotníctvo a inovácie Dr. Marie-Paule Kieny vo svojom vystúpení zdôraznila, že na odvrátenie nepriaznivého vývoja je potrebné “prehodnotiť a zlepšiť vzdelávanie, odbornú prípravu, rozmiestnenie a odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov tak, aby mohli pracovať efektívnejšie. “

Mladým chýba motivácia

Správa síce konštatuje niektoré povzbudivé údaje, napríklad, že sa zvýšil počet krajín, kde sa ľudské zdroje v zdravotníctve blížia k základnej úrovni – 23 kvalifikovaných zdravotníkov na 10.000 ľudí, ale túto úroveň sa stále ešte nepodarilo dosiahnuť v 83 krajinách. Najväčšie znepokojenie vyvolávajú prognózy do budúcnosti. Podľa prísnej hodnotiacej správy aktuálne tempo vývoja počtu nových zdravotníkov ďaleko zaostáva za aktuálnym a predpokladaným dopytom. V dôsledku toho sa chorí ľudia v budúcnosti ešte ťažšie dostanú k základným, ale aj preventívnym službám.

Najväčší deficit zdravotníkov sa očakáva v niektorých častiach Ázie, ale najviac citeľný bude v Afrike južne od Sahary. Napríklad v 47 krajinách tohto regiónu je celkove len 168 škôl pre vzdelávanie a prípravu zdravotníkov. 11 z týchto krajín nemá takú školu vôbec a 24 krajín má iba jednu takúto školu.

Správa sa zaoberá aj situáciou vo vyspelých krajinách a upozorňuje aj na to, že 40% sestier v budúcom desaťročí odíde zo zdravotníctva. Faktom je, že popri tvrdej práci a relatívne nízkej odmene za prácu majú mnohí mladí zdravotníci príliš malú motiváciu, aby aj naďalej pracovať vo svojej profesii.

Zdroj: http://www.who.int/mediacentre/news/ru/index.html

Autor: PK

Foto: archív redakcie