Nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach hospodária so ziskom. Dá sa to

schützen

Krajským nemocniciam v Topoľčanoch a Leviciach sa v roku 2015 darí hospodáriť so ziskom. Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami (NsP), ktorá obe zdravotnícke zariadenia spravuje, vykázala ku koncu augusta predbežný zisk vo výške 983.266 eur.

Ako informovala riaditeľka NsP Marta Eckhardtová, na tomto výsledku sa nemocnica v Topoľčanoch podieľala sumou 724.903,37 eura, pričom náklady na jej prevádzku dosiahli 9.683.283,52 eura a výnosy 10.408.186,89 eura. Kladné hospodárenie v zdravotníckom zariadení v Leviciach je v hodnote 201.915,47 eura. Náklady nemocnice dosiahli sumu 8.410.914,69 eura a výnosy 8.612.830,16 eura. “V roku 2015 nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami Nitra hospodári podľa schváleného rozpočtu nákladov vo výške 28.088.095 eur a výnosov vo výške 28.218.854 eur, čo ku koncu roka predstavuje celkový hospodársky výsledok plus 130.759 eur,” doplnila Eckhardtová.

Ako pripomenula, kladný hospodársky výsledok sa v oboch zdravotníckych zariadeniach dosiahol aj napriek tomu, že nemocnice museli od 1. januára 2015 realizovať zákonom stanovené zvýšenie platov lekárov a minimálnej mzdy. “To predstavuje zvýšenie nákladov na mzdy a zákonné odvody v nemocnici Topoľčany vo výške približne 29.000 eur a v nemocnici Levice okolo 19.500 eur,” skonštatovala Eckhardtová. Najväčší podiel na nákladoch nemocníc predstavujú práve mzdy a zákonné odvody, v celkovej hodnote 10.457.107 eur. Okrem toho sú to náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky v sume 3.761.418 eur a úhrady za energie, na ktoré nemocnice vynakladajú sumu 981.229 eur. “Na dosiahnutých výnosoch v NsP majú najväčší podiel tržby od zdravotných poisťovní v celkovej výške 17.323.635 eur. Výnosy z nájomného sú vo výške 281.103 eur a tržby z predaja tovaru vo verejnej lekárni v Topoľčanoch 581.571 eur,” dodala Eckhardtová.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com