Nepropagujte alkohol, vyzýva kolegov lekárov hlavný odborník

no-alcohol

Nevyváženosť širokej legitímnej propagácie konzumácie alkoholu na strane jednej a malý rozsah korektnej zdravotníckej informovanosti na strane druhej sú bezprostredným dôvodom, prečo sa MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí rozhodol listom obrátiť na svojich kolegov, lekárov. Práve tí by podľa jeho slov mali byť hlavnými šíriteľmi vedecky podložených informácií o zdravie poškodzujúcich účinkoch alkoholu ako v každodennej praxi pri styku s pacientmi, tak aj v ich vystúpeniach v masovokomunikačných prostriedkoch. Žiaľ, opak je pravdou a objavujú sa aj niektoré vyjadrenia lekárov o prospešnosti popíjania pre zdravie.

,,Alkohol, podľa najnovších epidemiologických zistení je čo do veľkosti poškodení tretím preventibilným rizikovým faktorom pre zdravie. Nejde len o akútne intoxikácie, nimi vyvolané úmrtia, úrazy, ale pri dlhodobej konzumácii sa prejavujú jeho silné karcinogénne účinky, kardiovaskulárne riziká, hypertenzia, heamorrhagické cievne príhody, je závažný teratogénny činiteľ, preto sa odporúča počas gravidity úplná abstinencia a je patogénnym faktorom pri viac ako 70 ochoreniach. Drvivú väčšinu týchto zdravotných poškodení, kde zohral významnú úlohu alkohol, nenachádzame v populácii u ľudí so závislosťou od alkoholu, ale ide o diagnózu škodlivého pitia v širokej populácii konzumentov, Vašich a našich pacientov,” uvádza hlavný odborník v liste adresovanom lekárom.

Od svojich kolegov očakáva, že v kontakte s pacientmi a vo vystúpeniach na verejnosti nebudú propagovať akúkoľvek formu konzumácie alkoholu, ale naopak, že budú systematicky upozorňovať na riziká i umierneného pitia.

Plné znenie listu prinášame tu: ziadost o spolupracu