Nikto z petičného výboru k prehliadkam mŕtvych na zasadanie Výboru SVLS neprišiel

svls

Ako informoval Výbor Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), dňa 3.11.2017 sa v Bratislave uskutočnilo jeho pravidelné zasadanie.

Na základe e-mailovej žiadosti predsedu petičného výboru MUDr. R. Zanovita o podporu petičnej akcie organizovanej skupinou fyzických osôb (aj nelekárov) súvisiacou s plánovanými zmenami v prehliadkami mŕtvych, Výbor SVLS operatívne zaradil do programu svojho zasadania aj stretnutie s predsedom a členmi uvedeného petičného výboru. Pozvanie bolo zaslané prostredníctvom predsedu petičného výboru MUDr. R. Zanovita všetkým členom petičného výboru MUDr. V. Chromému, MUDr. O. Polackej, MUDr. J. Kaňuchovi, Ing.arch. R. Herdovi, JUDr. E. Madajovej a MUDr. S. Ostrovskej.

Prezidentka SVLS Monika Palušková odôvodnila pozvanie predsedu a členov petičného výboru tým, že napriek začatiu petície v polovici októbra 2017, jej nepredchádzala žiadna komunikácia pri jej príprave petičným výborom. Z uvedeného dôvodu má Výbor SVLS záujem informovať sa o konkrétnych návrhoch petičného výboru. “Problémy všeobecného lekárstva okrem nás samých nikoho netrápia. Vždy sme si museli pomôcť sami. Aj preto sme boli doteraz v našich dobre pripravených a komunikovaných snahách v prospech všeobecného lekárstva úspešní,” uviedla M. Palušková. “Petícia na problémový legislatívny návrh upozorňuje, ale neprináša žiadne riešenia. Jej súčasťou nie sú vôbec žiadne konkrétne návrhy pre zodpovedné inštitúcie, preto Výbor SVLS pozval členov petičného výboru na stretnutie. Všeobecné veci nemôžu byť obsahom zákonnej úpravy. Nestačí povedať nie, treba povedať ako inak. Iba tak sa dajú veci naozaj presadiť. O tom malo byť naše spoločné stretnutie. Osobne by som bola rada diskutovala s členmi petičného výboru – všeobecnými lekármi, nie laikmi. Žiaľ, z petičného výboru však na plánované stretnutie nikto neprišiel,” uzavrela M. Palušková.

MUDr. R. Zanovit sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ospravedlnil e-mailom a oznámil, že “stretnutia sa zúčastnia poverení zástupcovia profesijného združenia a petičného výboru “, nikoho konkrétne nemenoval. Napriek tomu, že v petičnom výbore sa nachádzajú 3 jeho členovia z Bratislavy, žiaden z nich neprišiel. V skupine lekárov, ktorá sa dostavila na zasadanie Výboru SVLS, nebol ani jeden člen petičného výboru – MUDr. P. Lipták, MUDr. P. Bakič, MUDr. D. Šteffeková, MUDr. M. Sekera. Z uvedeného dôvodu Výbor SVLS nemal s kým v uvedenej veci rokovať.

Z dôvodu skutkovej a právnej opatrnosti musí byť poverená osoba konkrétne menovaná, aby bola identifikovateľná ako oprávnená osoba, ktorá môže rokovať. Bolo tak zmarené oficiálne rokovanie a možnosť spoločného postupu. Napriek tomu sa Výbor SVLS uzniesol, že ústretovo zverejní text petície a súvisiace dokumenty na svojej web stránke tak, ako ich dostal od predsedu petičného výboru.

Výbor SVLS súčasne opakovane oznamuje, že pracuje na právnych krokoch, ktoré súvisia s pripravovanou zmenou legislatívy súvisiacej s prehliadkami mŕtvych a bude o nich informovať.

Pre porovnanie – podniknuté právne relevantné kroky SVLS pri aplikácii legislatívy týkajúcej sa ordinačných hodín v praxi sú jednoznačne v prospech všeobecných lekárov na rozdiel od čistého ordinačného času, ktorý je voči nim jasne diskriminačný. Našťastie ústretová zákonná úprava je pre všeobecných lekárov povinná, akceptácia čistého ordinačného času iba dobrovoľná.  

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: SVLS, fotolia.com