O osude nemocníc TTSK sa zrejme rozhodne v polovici februára

Doctor with chest X-ray

Blíži sa termín vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže (OVS) a schválenie víťaza pre vstup strategického partnera do Nemocnice s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta, a.s., a Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Povedal to TASR podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) József Berényi.

Ako uviedol, do súťaže sa prihlásili dve spoločnosti: Svet zdravia a Agel. “Uchádzači majú skúsenosti v tejto oblasti. Keďže sa prihlásili dve spoločnosti, súťaž bude voľná. Vyzerá to tak, že pravdepodobne obe spĺňajú kritériá, ale kontrola dokumentov ešte prebieha. Po kontrole formálnych stránok sa otvoria aj obálky uchádzačov, v ktorých sa nachádzajú koncepcie rozvoja nemocníc a konkrétne finančné ponuky. Po ich preštudovaní komisia navrhne Zastupiteľstvu TTSK potenciálneho víťaza. Odporúčanie zastupiteľstvo schváli alebo neschváli,” vysvetlil podpredseda.

Dodal, že sa takto môže ukončiť dvojročná diskusia na pôde Zastupiteľstva TTSK, v poslaneckých kluboch, Úrade TTSK i v samotných nemocniciach, ktorej cieľom bolo čo najvhodnejšie nastavenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. Prediskutovali sa desiatky návrhov a mnoho z nich sa zapracovalo do súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. “O správne nastavenom modeli svedčí i fakt, že štruktúra celého procesu, ako i súťažné podmienky, boli po uvedených diskusiách napokon schválené širokým konsenzom naprieč celým politickým spektrom, keď z 37 prítomných za hlasovalo 33 poslancov Zastupiteľstva TTSK,” konštatoval Berényi.

“Medializované kritérium, v zmysle ktorého účastník OVS musí mať skúsenosť s prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia o minimálnej kapacite 350 lôžok, zastupiteľstvo stanovilo s jednoznačným úmyslom, aby uchádzač mal skúsenosť s prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje aspoň porovnateľnú zdravotnú starostlivosť ako dotknuté nemocnice,” doplnil hovorca TTSK Patrick Velšic. Každá z nich má v súčasnosti kapacitu cca 450 lôžok. Kritérium minimálneho ročného obratu z poskytovania zdravotnej starostlivosti vo výške 15 miliónov eur zohľadňuje aktuálny stav v nemocniciach, ktoré dosahujú spoločne obrat takmer 25 miliónov eur.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) celú situáciu vidí ináč. Má pochybnosti o dostatočnej transparentnosti súťaže na výber investora do nemocníc v Galante a Dunajskej Strede. Ako uviedla prezidentka Iveta Lazorová, podmienky, ktoré stanovil TTSK pre uchádzačov o investora do nemocníc, javia známky jasného zámeru predať ich skupinám, ktorým nestačí súčasný počet nemocníc, ktoré vlastnia. TTSK sa zbavujú týchto nemocníc bez ohľadu na to, čo si o tom myslia občania, ktorým bude táto nemocnica slúžiť. “Je to nenápadná privatizácia, proti ktorej v minulosti v Smere-SD tak vehementne bojovali. Kraje sa zbavili nemocníc, lebo ich nevedeli spravovať, predali ich súkromným investorom a zrazu sú tieto nemocnice ziskové,” konštatovala. Dodala, že sa treba zamýšľať, či to je dôsledok neschopnosti predošlých manažérov týchto nemocníc, alebo dôsledok toho, že si noví vlastníci vyberajú iba ziskové odbory, v ktorých sa poskytuje starostlivosť v týchto nemocniciach, bez ohľadu na potreby pacientov. “Alebo – a to by bolo ešte horšie, je to dôsledok výhodnejších zmlúv od poisťovní, ktoré tieto nemocnice dostanú po zmene vlastníka,” uzavrela Lazorová.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com