Odborné spoločnosti všeobecných lekárov sa dohodli

Close up of businessmen shaking hands

Za prelomové možno označiť oficiálne spoločné rokovanie predstaviteľov odborných spoločností všeobecného lekárstva na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Stretnutie sa uskutočnilo 25.8.2014 a zorganizovala ho hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková spoločne s Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR, ktorý zastupovala Soňa Strachotová. Na rokovaní sa zúčastnili za Slovenskú spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých SLS (SSVLD SLS) Peter Marko, Eva Jurgová a Monika Medová. Slovenskú spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) zastupovala Iveta Vaverková, Eva Bérešová a Peter Bakič.

Stretnutie sa venovalo predovšetkým novým plánovaným aktivitám, na ktorých sa obe odborné spoločnosti všeobecných lekárov chcú podieľať spoločne. Ide o prvý spoločne organizovaný cyklus vzdelávacích seminárov, ktoré sa budú týkať nových odborných usmernení (delegované odbery, tzv. predoperačné vyšetrenia) a ich implementácie do praxe. Obe odborné spoločnosti sa na ich organizácii a realizácii budú podieľať paritne. Súčasne sa zúčastnia na konferencii Hospodárskych novín v hoteli Crown Plaza v Bratislave so spoločnou prezentáciou, ktorá sa bude venovať reforme všeobecného lekárstva na Slovensku. Súčasťou pracovného rokovania bol aj obsah a koordinácia prípravy nových odborných usmernení MZ SR, na ktorých sa spoločne podieľajú predstavitelia oboch odborných spoločností a hlavný odborník MZ SR.

Spoločné edukačné semináre budú garantované hlavným odborníkom MZ SR pre všeobecné lekárstvo, SSVPL a SSVLD SLS. Organizátori požiadali o spoluprácu aj Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, pričom určili termíny a miesta uskutočnenia  vzdelávacích akcií a dohodli sa aj na prezentátoroch. Čas konania a presné miesto organizátori účastníkom včas oznámia prostredníctvom spoločnej oficiálnej pozvánky. Primárny kontakt vás bude o nich informovať hneď, ako budú k dispozícii.

Miesta a termíny konania seminárov určených pre všeobecných lekárov:

24.9.2014  Banská Bystrica – prezentátori M. Palušková, P. Eftimová

28.10.2014 Poprad – prezentátori E. Bérešová, P. Marko

28.10.2014  Bratislava – prezentátori P. Eftimová, R. Rutkovský

12.11.2014  Trenčín – prezentátori I. Vaverková, M. Kovár

12.11. 2014  Nitra – prezentátori R. Rutkovský, J. Senčáková

12.11.2014  Žilina – prezentátori M. Jandzíková, R. Janoušková

12.11.2014  Košice – prezentátori V. Vasiľová, P. Makara

26.11.2014  Trnava – prezentátori P. Bakič, M. Palušková

26.11.2014  Prešov – prezentátori P. Makara, P. Marko

Obe odborné spoločnosti sa na rokovaní, ktoré trvalo takmer štyri hodiny, dohodli aj na ďalších spoločných aktivitách a súčasne sa zhodli aj na tom, že sa predstavitelia oboch výborov budú stretávať pravidelne, aby koordinovali svoje aktivity pri presadzovaní reformy všeobecného lekárstva na Slovensku.

Autor: poly

Foto: fotolia.com