Vo Veľkej Británii dramaticky stúpla incidencia prediabetu

ID-10090072

Každý tretí Brit má prediabetes a celkový počet pacientov s prediabetom stúpa – zistil spoločný výskum britských a amerických vedcov, ktorý bol publikovaný BMJ Open. Tento fakt potvrdzujú aj údaje z roku 2003, kedy sa predpokladal výskyt prediabetu u 12% britského obyvateľstva, pričom v roku 2011 to bolo už 35%. Prediabetes neskôr najčastejšie progreduje do diabetu mellitu II. typu. Tím výskumníkov viedol profesor Arch G. Mainous III. Spoluautor výskumu profesor Richard Baker pri zverejnení výsledkov poznamenal: “Náhly a rýchly vzostup incidencie prediabetu nás všetkých prekvapil. Je však signálom, že ak niečo neurobíme, dramaticky nám stúpne incidencia diabetes mellitus. Súčasne je potrebné uvedomiť si, že je nevyhnutné zmeniť náš životný štýl a stravovanie, pretože inak bude väčšina populácie nezdravá a bude žiť kratšie.”

Aké sú ďalšie zistenia?

Alarmujúca incidencia prediabetu je však len časťou zistení medzinárodného tímu vedcov:
- v Anglicku má viac ako 50% obyvateľov vo veku nad 40 rokov nadhmotnosť alebo je obéznych, čo je predpoklad na vznik diabetu. V USA je to až jeden občan z troch,

- približne 5-10% pacientov s prediabetom sa každý rok posunie do kategórie pacientov s diabetes mellitus II. typu,

- nižší sociálno-ekonomický status zvyšuje riziko vzniku prediabetu, ďalšími rizikovými faktormi sú vek, pohlavie, krvný tlak.

O vzostupe a rizikách vzniku prediabetu sa vedelo už niekoľko rokov, prvými indikátormi bol rýchly nárast hmotnosti Európanov aj Američanov, a to nielen u dospelých, ale aj u detí. Zistenie vedeckého tímu však mnohých zaskočilo, pretože prediabetes už nie je iba relatívne izolovaným medicínskym problémom. Vo svetle nových zistení sa stáva hrozbou celosvetovej epidémie s výraznými dôsledkami v zdravotníckej, sociálnej aj ekonomickej oblasti.

Autor: poly

Foto: fotolia.com