Pacient s diabetes mellitus potrebuje komplexnú starostlivosť

Fotolia

V médiách sa objavila správa o tlačovej konferencii Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Jej obsahom bolo mediálne vystúpenie lekárov – diabetológov, ktorí vyjadrili svoje obavy z toho, že liečba diabetikov druhého typu by mala prejsť do kompletnej starostlivosti všeobecných lekárov.

Podľa Emila Martinku, predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti, tento krok nebol s diabetológmi prediskutovaný a priniesol by zhoršenie zdravotnej starostlivosti o diabetikov. Súčasne by sa podľa jeho slov navýšili náklady vynaložené zdravotnými poisťovňami na pacientov – diabetikov.

Hlavná odborníčka MZ SR Zuzana Némethyová hovorí, že sa o tejto téme dozvedela z médií. Podľa nej je nezastupiteľná úloha všeobecného lekára vo včasnej diagnostike diabetika a aktívnom skríningu. “Je to aktivita ministerstva zdravotníctva a zdravotných poisťovní, ktoré chcú znížiť náklady na špecializovanú starostlivosť a chcú posunúť náklady do všeobecnej starostlivosti, pretože tam majú určité nedostatky z hľadiska toho, že mladí lekári nechcú ísť veľmi do tejto sféry, tak sa snažia ako keby to zatraktívniť,“ povedala Némethyová.

O názor u uvedenej problematike požiadal Primárny kontakt aj hlavnú odborníčku MZ SR pre všeobecné lekárstvo Moniku Paluškovú.”Diskutuje sa o umelo vytvorenej agende, s ktorou prišli médiá,” uviedla Palušková. “V stredu sa na pôde MZ SR uskutočnilo stretnutie predstaviteľov MZ SR, diabetológov a všeobecných lekárov za účasti štátneho tajomníka MZ SR M. Miklošiho. Odborníci oboch špecializácií sa dohodli, že spoločne pripravia odborné usmernenie MZ SR, ktoré bude pokrývať diagnostiku a liečbu pacientov s diabetes mellitus takpovediac od prvého vstupu do ambulancie lekára cez jeho celkový manažment až po nastavenie liečby a jej sledovanie, ” povedala Palušková. Ako ďalej uviedla, niekomu zrejme vyhovuje cielene vnášať nepokoj medzi lekárov bez ohľadu na ich špecializáciu a aj medzi pacientov.

“Médiá si vymysleli tému, ktorá ich “predáva”, uviedla. “Diabetes mellitus je epidémiou posledného polstoročia a zjavne v boji s ním nevyužívame všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. To je fakt, o ktorom vieme. Aj preto sa odborníci oboch špecializácií dohodli na vytvorení odborného usmernenia pod gesciou MZ SR tak, ako je tomu pri predoperačných vyšetreniach či pri diagnostike a liečbe hypertenzie, ktoré sú v súlade s najnovšími európskymi štandardnými postupmi. Pacient s diabetes mellitus potrebuje komplexnú starostlivosť, ktorej odbornú procesnosť určí MZ SR. Odborné usmernenie je dôležitý dokument nielen pre pacientov, ale aj pre lekárov a zdravotné poisťovne, preto je najvyšší čas ho pripraviť,” uzavrela Palušková.

Autor: poly

Foto: fotolia.com