Pacientov bude zastupovať bývalá šéfka sesterskej komory M. Lévyová

Mária Lévyová TASR

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) má nové vedenie. Jej novou prezidentkou sa stala Mária Lévyová, bývalá šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Viceprezidentmi sú Miroslava Fövényes a Dominik Tomek. Ďalšími členmi predstavenstva sa stali Eva Bacigalová a Marica Laščeková, rozhodlo valné zhromaždenie.

Lévyová nahradí vo funkcii Katarínu Kafkovú, ktorá nastupuje na funkciu výkonnej riaditeľky Asociácie zdravotných poisťovní. “Chcem nadviazať na doterajšiu činnosť AOPP, budem slúžiť pacientskym záujmom najlepšie ako viem,” povedala Lévyová.

Asociáciu založili v roku 2001. Ide o najväčšiu pacientsku organizáciu na Slovensku. Združuje 37 špecifických pacientskych organizácií a ochraňuje práva pacientov. Poskytuje im zdravotnícke, sociálne i právne poradenstvo. AOPP sa spolupodieľa sa na tvorbe slovenských i európskych zákonov, slovenské pacientske organizácie reprezentuje v Európskom pacientskom fóre.

Zdroj: TASR

Foto: TASR