Antidiabetikum pramlintid redukuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby

aide-domicile-id921

Vedci pri sledovaní účinkov antidiabetík v experimente zistili zaujímavý fakt. Liek pramlintid znižuje produkciu amyloidov, ktoré sú patologicko-anatomickým korelátom Alzheimerovej choroby.

Ako uviedol odborný časopis Molecular Psychiatry výskumníci z Boston University School of Medicine sledovali dve skupiny pacientov s Alzheimerovou chorobou (ACH). V sére pacientov, ktorí užívali pramlintid, vedci zistili nižšie množstvo amyloidu ako v skupine, ktoré liek neužívala. Pramlintid je analógom prirodzeného amyloidu amylínu, ktorý produkuje pankreas a v súčasnosti používa sa na liečbu diabetes mellitus 2. typu.

Zatiaľ sa síce jedná iba o experiment, ale výsledok je tak prekvapivý a zároveň vedecky zaujímavý, že výskum v tejto oblasti bude pokračovať. Pokiaľ sa výsledky potvrdia, nie je vylúčené, že pramlintid by sa mohol používať na liečbu AD do troch až piatich rokov. Ako problém vidia vedci enormný časový tlak na ich výskumnú prácu a patentovú ochranu lieku.

ACH predstavuje v modernom svete veľký medicínsky, spoločenský aj sociálny problém. Pacienti s týmto ochorením sú predovšetkým v pokročilých štádiách ochorenia často izolovaní, pretože komplexná starostlivosť o nich pre spoločnosť komplikovaná – vyžadujú kontinuálnu 24-hodinovú starostlivosť a dozor, ich liečbe je mimoriadne finančne nákladná s neistým efektom, ich správanie sa vymyká spoločenským štandardom, preto sú často umiestňovaní v ústavoch sociálnej starostlivosti alebo ústavoch integrovanej medicínsko-sociálnej starostlivosti.

ACH v súčasnosti postihuje len v USA viac ako 5 miliónov ľudí a ich liečba si ročne vyžiada náklady viac ako 100 miliónov dolárov. Pokiaľ veda nedokáže v najbližších rokoch ponúknuť efektívnu terapiu, predpokladá sa, že počet pacientov s týmto ochorením vzrastie v r. 2050 na 14 – 160 miliónov.

Autor: poly

Foto: fotolia. com