U-Multirank hodnotí vyše 850 vysokých škôl na svete

wikipedia

“Sme hrdí na naše prvotriedne vysokoškolské vzdelávanie, ale potrebujeme viacero druhov univerzít, pokryť ponuku pre širokú škálu potrieb. To znamená viac silných technických a regionálnych univerzít a zároveň viacero vynikajúcich výskumných univerzít,” opísala situáciu v EÚ komisárka.

Podľa jej slov U-Multirank poukázal na existenciu mnohých vynikajúcich študentov a mladých vedcov, ktorí nie sú podchytení v súčasných celosvetových rebríčkoch univerzít zameraných na výskum. Vassiliová spresnila, že ide o viac ako 300 vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa ešte nikdy nedostali do celosvetového zoznamu najlepších univerzít.

Zatiaľ čo tradičné medzinárodné rebríčky sa zameriavať na podporu výnimočnosti vo výskume a zanedbávajú ďalšie faktory, U-Multirank zakladá svoje hodnotenie na piatich kľúčových oblastiach: výsledky vo výskume, kvalita výučby a učenia, medzinárodná orientácia, úspech v odovzdávaní vedomostí (partnerstvá s podnikmi a začínajúcimi podniky) a regionálne zapojenie.

Nový ranking berie zároveň do úvahy spätnú väzbu od vyše 60.000 študentov z vysokých škôl zapojených do procesu hodnotenia. U-Multirank hodnotí celkový výkon vysokých škôl, ale zároveň ich klasifikuje podľa vybraných akademických oblastí. V roku 2014 sú to obchodné štúdie, elektrotechnika, strojárstvo a fyzika. V roku 2015 bude pridaná psychológia, počítačové vedy a medicína.

Univerzity sú hodnotené podľa 30 samostatných ukazovateľov a zaradené do piatich výkonnostných skupín od “A” (veľmi dobrá) až po “E” (slabá).

Výsledky zatiaľ ukazujú, že zatiaľ čo viac ako 95 percent inštitúcií dosiahne známku “A” aspoň v jednom meradle, len 12 percent (okolo 100 univerzít) má viac ako 10 najlepších známok. Z 850 univerzít v tomto rebríčku, 62 percent pochádza z Európy, 17 percent zo Severnej Ameriky, 14 percent z Ázie a zvyšných 7 percent z Oceánie, Latinskej Ameriky a Afriky.

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.com