Uzavretie zmlúv zvážime, tvrdí najväčšia česká zdravotná poisťovňa

Doctor writing prescription

Najväčšia zdravotná poisťovňa v Českej republike sa rozhodla obmedziť plytvanie v ambulantnom sektore. Špecialisti v českých ambulanciách môžu v týchto dňoch očakávať kontroly svojej preskripcie, indikovaných vyšetrení a logistiky pacientov. Pokiaľ bude špecialista porušovať pravidlá racionálnej diagnostiky a liečby, poisťovňa je rozhodnutá vyvodiť z pozitívnych výsledkov kontroly adekvátne postihy. Koho bude kontrolovať a akú podobu budú mať tieto sankcie, poisťovňa nechcela špecifikovať.

Analýza doteraz vykonanej diagnostiky a preskripcie ambulantných kardiológov v Stredočeskom kraji priniesla veľmi zaujímavé výsledky. Kontrolou bolo zistené, že “najdrahší” kardiológovia vykazovali veľmi často výkony, ktoré “najlacnejší” kardiológovia v kraji nerobili vôbec alebo menej často (napr. ultrazvukové vyšetrenia ciev). Pri kontrole preskripcie sa revízni lekári venovali predovšetkým trom finančne najnákladnejším skupinám liekov – na vysoký tlak, ischemickú chorobu srdca a poruchy srdcového rytmu. Zároveň sledovali pohyb pacientov v systéme, pričom zistili, že viacerí špecialisti si pacientov “točili” medzi sebou, čím zvyšovali náklady na diagnostiku, ale aj zahmlievali preskripciu. Revízni lekári prvé výsledky analýz už spracovávajú a Všeobecní zdravotní pojišťovna sa rozhodla časť lekárov s neodôvodnene vysokými diagnostickými a preskripčnými nákladmi opätovne nezazmluvniť.

Už vlani sa najväčšia česká zdravotná poisťovňa zamerala na analýzu činnosti stomatológov. Pri revíznej činnosti zistila pochybenia alebo rôzne nedostatky vo výške 2,4 milióna českých korún, pričom traja stomatológovia prišli o zmluvu.

Účelové chovanie niektorých lekárov vrhá zlé svetlo aj na ich kolegov. Pre nikoho nie je príjemné, ak má v ambulancii strpieť kontrolu revízneho lekára, ale niet inej cesty ako identifikovať “škodnú”. Ak lekár diagnostiku a liečbu vykonáva správne, pacienti to berú ako samozrejmosť. Pokiaľ sa však medzi lekármi vyskytne iba jedna ”čierna ovca”, zašpiní aj “biele” a pacienti potom neraz ostatných lekárov posudzujú práve podľa nej…

Autor: poly

Foto: fotolia.com