Česi chystajú zásadné zmeny vzdelávania všeobecných lekárov

TASR 1Slovenskí lekári odchádzajú do Čiech, českí lekári zas ďalej na Západ. Aké sú reálne čísla, nikto nevie, pretože medici, ktorí po skončení štúdia okamžite odchádzajú do zahraničia, do práce v materskej krajine ani nenastúpia. V Českej republike promuje v odbore všeobecné lekárstvo ročne okolo 1050 lekárov. Ako uviedli predstavitelia Českej lekárskej komory, v roku 2009 ich odišlo do zahraničia 64, v roku 2012 to bolo 207 absolventov a v roku 2013 191 mladých lekárov. Tento rok sa predpokladá, že Českú republiku opustí okolo 300 lekárov z praxe a približne 200 absolventov.

Je evidentné, že Česká republika nie je pre svojich lekárov atraktívna. Hoci na jej území pracujú aj cudzinci, ktorých je okolo 3000 (väčšinou Slováci), úbytok lekárov neustále pokračuje. České ministerstvo zdravotníctva prišlo s nápadom, že bude prijímať na lekárstve fakulty viac uchádzačov ako v súčasnosti. Podľa skeptikov to však odchod absolventov neovplyvní, pretože české lekárske fakulty “vyrábajú” lekárov na export. Riešením je podľa odborníkov lepšie platená kvalitná práca, zlepšenie pracovných podmienok a redukcia počtu služieb.

Problémom je tiež vysoký vek lekárov hlavne v primárnom kontakte. České ministerstvo zdravotníctva si urobilo analýzu rovnako (ako pred rokom slovenské) o aktuálnej situácii v teréne. Z analýzy vyplynulo, že medzi všeobecnými lekármi pre dospelých je v Českej republike 1600 lekárov vo veku nad 60 rokov a u pediatrov je to 715 lekárov.

Ďalším opatrením, ktoré má pomôcť riešiť kritickú situáciu predovšetkým v týchto dvoch odboroch, je zmena špecializačného vzdelávania. Ministerstvo zdravotníctva ho plánuje v roku 2015 zásadne zmeniť. Ukázalo sa totiž, že súčasný systém, kde je výrazne preferovaný pobyt mladého lekára v nemocnici, je kontraproduktívny. Absolventi trávia roky pri lôžku pacienta bez toho, aby sa dostali do terénnej praxe, pričom v regiónoch ich je absolútny nedostatok. Nielenže sa tak postupne deštruuje systém zdravotnej starostlivosti mimo veľkých mestských aglomerácií, ale navyše má špecializačné vzdelávanie, ktoré sa nevykonáva v regiónoch, negatívny vplyv na rodinný život uchádzačov o prácu v primárnom kontakte.

Autor: poly
Foto: TASR