Výkony súvisiace s predoperačným vyšetrením nie je potrebné delegovať

operácia 3

Čitatelia sa obrátili na redakciu Primárneho kontaktu s podnetom, že špecialisti v niektorých regiónoch žiadajú od všeobecných lekárov, aby im vykonali odbery pre potreby ich predoperačného vyšetrenia, ktoré je plánované a bude uskutočnené v ambulancii špecialistu. Keďže tieto vyšetrenia neboli potrebné k výkonom v ambulancii všeobecného lekára, oslovení všeobecní lekári neakceptovali túto žiadosť, čo je v súlade s platnou legislatívou.

Opýtali sme sa MUDr. Boženy Uherovej, krajskej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo za Nitriansky samosprávny kraj, či je potrebné delegovanie výkonov, ktoré súvisia s predoperačnými vyšetreniami u iného poskytovateľa. “Delegovanie výkonov je podľa platného odborného usmernenia možné iba v štyroch presne vymedzených prípadoch. Predoperačné vyšetrenie je komplex úkonov, a teda pacient sa musí v každom prípade osobne dostaviť k lekárovi, aby bol skutočne vyšetrený. Ak je výkon plánovaný a odborný lekár určí pacientovi termín, ráno mu vykoná odbery, prípadne ďalšie pomocné vyšetrenia a následne predoperačné vyšetrenie uzavrie vrátane vyhodnotenia výsledkov. Niet dôvodu na delegovanie výkonov, ” uviedla Božena Uherová. “Aj v prípade, že pacient je imobilný, lekár vykonávajúci predoperačné vyšetrenie ho musí reálne fyzicky vyšetriť. Preto je pre pacienta aj lekára najjednoduchšie, ak v priebehu predpoludnia absolvuje všetko na jednom mieste.”

Spýtali sme sa tiež, ako postupovať v prípade, ak by prevoz imobilného pacienta hlavne pri transporte z vidieka do mesta mohol spôsobiť dotknutej osobe útrapy. Podľa krajskej odborníčky je riešenie závislé od vzájomnej korektnej komunikácie medzi lekármi. Obaja lekári sú rovnocennými partnermi a tento fakt musia zohľadniť v zosúladení starostlivosti o pacienta. “Samozrejme, k pacientovi treba vždy pristupovať individuálne,” hovorí Božena Uherová. “Jedná sa však iba o ojedinelé prípady a je dôležité, aby špecialista postup v takejto situácii vopred dohodol so všeobecným lekárom. Ak sa v záujme pacienta spoločne dohodnú na vykonaní delegovaných odberov, indikujúci lekár musí vykonávajúcemu (v tomto prípade všeobecnému) lekárovi zaslať riadne vyplnenú a opečiatkovanú žiadanku podľa platného odborného usmernenia,” uzavrela Božena Uherová.Treba si však uvedomiť, že pacienta prevoz neminie ani v takomto prípade – na samotné predoperačné vyšetrenie. Prečo teda neurobiť všetko naraz a na jednom mieste?

Autor: poly

Foto: archív redakcie, fotolia.com