Poslanci chcú zrušiť zdravotnú službu pre 1. a 2. kategóriu zamestnancov

Construction worker

Zamestnávateľom by mohla ubudnúť jedna z povinností pri dohľade nad zdravím zamestnancov. Pre zamestnancov, ktorí patria do prvej a druhej kategórie by už nemuseli zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu.

Zamestnávateľom by mohla ubudnúť jedna z povinností pri dohľade nad zdravím zamestnancov. Pre zamestnancov, ktorí patria do prvej a druhej kategórie by už nemuseli zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu. Táto povinnosť by sa mala vzťahovať len na zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu. Navrhujú to opoziční poslanci zo strany SaS v novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorú predložili na najbližšiu schôdzu parlamentu.

Súčasná právna úprava je podľa opozičných poslancov príkladom šikanózneho výkonu štátnej moci vo vzťahu k podnikateľom. Taktiež uviedli, že z poskytovania pracovnej zdravotnej služby profitujú najmä jej poskytovatelia. “Cieľom predloženého návrhu zákona je zrušiť povinnosť vykonávať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie. Vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do tretej a štvrtej kategórie sa pracovná zdravotná služba navrhuje zachovať,” priblížili poslanci v dôvodovej správe k novele zákona.

Zároveň uviedli, že uhrádzať pracovnú zdravotnú službu musia firmy, ktorým táto povinnosť odčerpáva zdroje, ktoré by mohli investovať napríklad do rozvoja a zvyšovania jej konkurencieschopnosti, do prijímania nových zamestnancov alebo do zvyšovania miezd.

Pracovná zdravotná služba by sa však mala naďalej týkať zamestnancov zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie. “U týchto dvoch kategórií má sledovanie zdravotného stavu zamestnancov svoje opodstatnenie,” presvedčení sú poslanci.

Tiež pripomenuli, že každý zamestnanec má v súčasnosti nárok na preventívnu lekársku prehliadku. “Pracovná zdravotná služba je tak vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a k preventívnym lekárskym prehliadkam iba akousi nadstavbou,” dodali opoziční zákonodarcovia.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com