Prezident A. Kiska venoval novoročný príhovor aj zdravotníctvu

TASR

Prezident SR Andrej Kiska nevidí dôvod na to, že migračná kríza odsunula vo veľkej časti minulého roka do úzadia pozornosť, ktorá sa na Slovensku mala venovať domácej problematike.

“Sme a chceme zostať neoddeliteľnou súčasťou jednotnej Európskej únie a v nej súčasťou funkčného Schengenu. Preto bolo a je prirodzené, že sme boli účastníkmi diskusií a aj obáv z toho, ako sa dokáže Európa postaviť k náporu utečencov a migrantov. Ale neboli sme a nie sme ako krajina týmto fenoménom zasiahnutí takým spôsobom, aby sme museli mať pocit ekonomického, sociálneho, kultúrneho či dokonca bezprostredného bezpečnostného ohrozenia dramatických rozmerov. Myslím si, že nebol dôvod, aby nám táto téma vytlačila väčšinu roka na okraj naše domáce starosti,”
zdôraznil v novoročnom príhovore prezident.

Za politickú manipuláciu považuje spájanie teroristických útokov so súčasnou utečeneckou vlnou. To podľa neho v skutočnosti vyhovuje zámerom teroristov šíriť v Európe a po svete strach, povzbudzovať politický extrémizmus a vyvolávať nedôveru medzi ľuďmi. Ako poznamenal, to im nesmieme dovoliť, lebo inak hrozí, že sa ostražitosť a strach stanú jediným pánom našich rozhodnutí a postojov.

“Pokúsme sa na to myslieť vždy vtedy, kedy vidíme, ako sa do slovníka a postojov v našej verejnej aj politickej diskusii presadzujú slová nevraživosti, skrytého alebo otvoreného nepriateľstva či zámerne podporovaného strachu. Žiaľ, niekedy až otvorenej nenávisti. Voči sebe navzájom, voči inému názoru, voči nášmu okoliu, alebo dokonca voči celým skupinám ľudí. Minulý rok sa nám to stávalo často,”
podčiarkol prezident.

Podľa neho zrejme na Slovensku neexistuje taká oblasť, kde je toľko svojvôle, chaosu v systéme, neprehľadných záujmov a neporiadku ako v zdravotníctve. “Štát voči vlastným občanom v tejto oblasti dlhodobo a zahanbujúco zlyháva. A považujem za vec základnej úcty budúcej vlády a parlamentu voči ľuďom na Slovensku, aby sa poriadok a transparentnosť v zdravotníctve konečne stali najvyššou prioritou,” zdôraznil.

Čo sa týka vzdelania, Kiska upozornil, že sa k nemu, ako aj k učiteľskému povolaniu stratila úcta. Poukázal na to, že pokiaľ v minulosti bolo základné školstvo kvalitné, tak dnes sa v medzinárodných porovnaniach postupne prepadáva. Preto vyzval na to, aby sa riešenie tejto problematiky ďalej neodkladalo.

Zároveň sa obrátil na občanov, aby sa nevzdali práva vybrať si, koho pôjdu v marci voliť a nenechali za seba rozhodnúť iných.

Spomenul tiež ďalšiu pre Slovensko významnú udalosť, a tou je historicky prvé predsedníctvo v Európskej únii. Želá si, aby SR v tejto úlohe prispela k obnoveniu sebavedomia Európanov, že Európska únia zvládne všetky výzvy, ktoré pred ňou stoja.

Zdroj: TASR

Foto: TASR