Pri dvoch druhoch poistenia treba mať dve PN-ky

Doctor talking to senior patient

Ak je povinne nemocensky poistený živnostník (SZČO) súčasne aj zamestnaný a v čase uznanej PN si chce v Sociálnej poisťovni (SP) uplatniť nárok na nemocenské dávky z obidvoch poistných vzťahov, teda aj ako SZČO a zároveň aj ako zamestnanec, musí si od lekára vyžiadať dve žiadosti – Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti – pre každé nemocenské poistenie zvlášť. Na oboch žiadostiach pritom do príslušnej rubriky vyznačí, že si nárok na dávku uplatňuje aj z iného poistného vzťahu a obidve žiadosti musí osobitne odovzdať v SP.

Dôvodom toho, že musí osobitne odovzdať dve potvrdenia, spočíva predovšetkým v tom, že uznanie jednej PN-ky neznamená automaticky nárok aj na druhú PN. Naopak, je na rozhodnutí takejto osoby, či si uplatní nárok na nemocenské z oboch, prípadne viacerých nemocenských poistení, alebo len z jedného.

Môže však nastať aj taký prípad, kedy toto rozhodnutie nezáleží na vôli poistenca, ale ošetrujúci lekár uzná fyzickú osobu za dočasne PN iba na výkon niektorej z viacerých zárobkových činností. Potom si tento poistenec môže uplatniť nárok na dávku iba z toho nemocenského poistenia, z ktorého bola uznaná za dočasne PN.

„Z uvedených dôvodov nie možné, aby Sociálna poisťovňa na základe uplatnenia si nároku na jednu dávku automaticky túto žiadosť preniesla aj do druhého poistného vzťahu tohto poistenca a vybavila ju bez toho, aby si osobitne požiadal aj o druhú PN-ku. Preto musí fyzicky žiadať o obidve nemocenské dávky osobitne. Zo strany Sociálnej poisťovne nejde v žiadnom prípade o prehnanú byrokraciu, ale o potrebu osobitne a konkrétne posúdiť každú žiadosť o PN-ku, a tiež o rešpektovanie a zachovanie možnosti voľby takého poistenca na uplatnenie dávok,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení a poistenec si ich uplatní, celková nemocenská dávka sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenských dávok a nemocenská dávka sa vypláca len jedna.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com