Projekt výstavby novej nemocnice pokračuje

stethoskop mit euro

Realizačná fáza novej nemocnie v Bratislave pokračuje prípravou na verejné obstarávanie, ktoré by Ministerstvo zdravotníctva SR malo vyhlásiť už na jeseň.

Najskôr však Ministerstvo zdravotníctva SR odštartuje komunikáciu s možnými záujemcami. Pôjde o prípravný proces verejného obstarávania, tzv. marketsounding, počas ktorého MZ SR osloví čo najširší počet potenciálnych záujemcov (prevádzkovateľov nemocníc, finančných investorov a developerov), ktorí by mohli mať záujem o dialóg pred verejným obstarávaním. „Základom celého procesu je korektnosť a transparentnosť, preto chceme o všetkých krokoch hovoriť vopred,“ zdôraznil riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivan Poprocký.

Dialóg pred spustením samotného verejného obstarávania je pre MZ SR veľmi dôležitý. Vzniká tak priestor, kde je možné komunikovať,aké majú možnosti záujemcov, ale aj vysvetliť postoj štátu a požiadavky kladené na investorov.

MZ SR už v stredu 6.augusta 2014 zverejní tzv. teaser, čiže základný popis toho, ako by mala nová nemocnica vyzerať, aké sú očakávania od partnerov a indikatívny harmonogram verejného obstarávania. Vytvára tak priestor na diskusiu a dialóg. Ministerstvo zároveň v rámci transparentnosti zverejní termíny stretnutí potenciálnych koncesionárov, ktorí budú mať záujem o dialóg. Tieto stretnutia pomôžu presnejšie zadefinovať verejné obstarávanie.

Výstavba novej nemocnice ide zatiaľ podľa plánu. V júni sa začala realizačná fáza predstavením štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave na rokovaní vlády. Riešenie, ktoré priniesla štúdia uskutočniteľnosti, spĺňa všetky požiadavky MZ SR. Ide predovšetkým o dosiahnutie vyššej produktivity, pri dodržiavaní princípov kvality a flexibility, aby služby v nemocnici reagovali na demografický vývoj a epidemiologickú situáciu.

Nová nemocnica bude poskytovať nielen zdravotnú starostlivosť, zameria sa aj na oblasť vzdelávania a výskumu. Predpokladaný termín výstavby sa plánuje na rok 2016 a ukončenie sa predpokladá koncom roka 2017. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo ako úvodný projekt výstavbu novej nemocnice v Bratislave, nakoľko v tomto regióne je najväčší problém s infraštruktúrou a nie je ani možné použiť štrukturálne fondy EÚ.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com