Možno vykonať predoperačné vyšetrenie nekapitovanému pacientovi?

Na redakciu Primárneho kontaktu sa obrátilo viacero všeobecných lekárov s otázkou, či môžu vykonať predoperačné vyšetrenie aj u pacienta, ktorého nemajú vo svojej kapitácii.

Podľa odpovede MUDr. Beaty Havelkovej, MPH, vedúcej OZaR zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, je výkon 60b (ambulantné vyšetrenie u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti) zavedený v súvislosti s novým odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva SR určený pre všeobecných lekárov a ich pacientov, u ktorých si uplatňujú kapitačnú platbu.

“Všeobecný lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť spravidla poistencom, na ktorých si uplatňuje kapitačnú platbu, z toho dôvodu sa výkon vzťahuje na tento typ poistencov”, uviedla Beata Havelková. “V prípade, ak všeobecný lekár zastupuje iného všeobecného lekára, napr. počas dovolenky alebo PN, môže vykázať komplexné predoperačné vyšetrenie aj u nekapitovaného poistenca, avšak zástup kolegu musí byť riadne zdokumentovaný  a v prípade potreby musí byť  ľahko preukázateľný.” Ako ďalej uviedla, poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti vykazuje výkon 60b, ak realizuje u poistenca komplexné predoperačné vyšetrenie. V prípade potreby doplnenia odborných vyšetrení odosiela poistenca s výmenným lístkom na konziliárne vyšetrenie k príslušnému lekárovi špecialistovi. Na výmennom lístku jednoznačne špecifikuje, ktoré konkrétne odborné vyjadrenie je potrebné doplniť. “Ak poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na zdravotný stav poistenca, odošle poistenca priamo na komplexné predoperačné vyšetrenie k príslušnému špecialistovi, na výmenný lístok vypíše požiadavku na komplexné predoperačné vyšetrenie s uvedením dôvodu odoslania. V takomto prípade, lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti má predmetnú poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhradenú iba cenou kapitácie”, upresnila Beata Havelková.

Autor: poly

Foto: TASR