Rok 2016 je Medzinárodným rokom strukovín

TASR

Upriamiť pozornosť verejnosti na výživové prednosti strukovín a na ich výhody v rámci trvalo udržateľného rozvoja pri pestovaní ďalších poľnohospodárskych plodín je jedným z hlavných cieľov Medzinárodného roku strukovín. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyhlásilo rok 2016 za Medzinárodný rok strukovín v rezolúcii A/RES/68/231. Slogan tohto roku znie: “Výživné zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť”.

OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) má uľahčiť zavedenie do života Medzinárodného roku strukovín (the International Year of Pulses, IYP) v jednotlivých krajinách sveta ako aj spoluprácu s vládami, kompetentnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími stranami aktívnymi v oblasti rastlinnej výroby a pôdohospodárstva.

Ako ďalej informovala FAO na svojej webovej stránke, pripomínanie si Medzinárodného roku strukovín poskytne “výbornú príležitosť na priblíženie celého produkčného reťazca tak, aby sa v čo najlepšej miere zužitkovali proteíny obsiahnuté v strukovinách, zvýšila sa produkcia strukovín na celom svete a čo najlepšie sa využilo striedanie kultúr na pestovateľskej pôde”. Zároveň má rok 2016 pomôcť pri riešení problémov vyvstávajúcich z predaja strukovín.

Strukoviny sú ročné rastliny produkujúce semená rôzneho tvaru, veľkosti a farby, ktoré sa využívajú ako potravina pre ľudí prípadne ako krmivo v živočíšnej výrobe. Sú dôležitým zdrojom bielkovín, obsahujú vitamíny najmä skupiny B, makro a mikroelementy aj vlákninu. Z mikroelementov ide najmä o draslík, fosfor, vápnik a horčík, železo, zinok, mangán a meď. K výživovo dôležitým patria aj minerálne látky. Medzi hlavné druhy strukovín patria bôb, hrášok, suchý hrach, fazuľa, šošovica, cícer, sója a ďalšie.

Odborníci na výživu označujú strukoviny za lacnú a výživnú náhradu mäsa. Za “kráľovnú” zo strukovín sa považuje sója. Podľa názoru špecialistov ide o biologicky najhodnotnejšiu strukovinu, zvyčajne sa nazýva aj “rastlinné mäso”.

Všetky uvedené a ďalšie vlastnosti strukovín zobrali do úvahy účastníci 68. VZ OSN, keď 10. novembra 2015 v Ríme vyhlásili rok 2016 za Medzinárodný rok strukovín. “Strukoviny predstavujú životne dôležité rastlinné kultúry z pohľadu potravinovej bezpečnosti širokých vrstiev obyvateľstva, osobitne v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii, kde tvoria súčasť tradičného stravovania a neraz ich pestujú malí roľníci,” vyhlásil generálny riaditeľ FAO José Graziano da Silva, keď v Ríme vyhlásil Medzinárodný rok strukovín.

“Strukoviny môžu výrazne prispieť k potravinovej bezpečnosti a zdraviu ľudí, najmä v boji proti hladu, podvýžive a environmentálnym výzvam,” zdôraznil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun v liste, ktorý v jeho mene prečítali v novembri v Ríme.

Odborníci popri prednostiach strukovín pre ľudské zdravie poukazujú aj na prínosy pre zdravie zvierat a stav pôdy. Akcentujú skutočnosť, že dochádza k udržiavaniu biologickej rozmanitosti (biodiverzity).

Rastlinné zvyšky strukovín sa používajú ako krmivo na zvýšenie koncentrácie dusíka v krmive zvierat, čo zlepšuje ich rast a zdravie. Tým, že rastliny strukovín majú schopnosť viazať dusík, zlepšujú úrodnosť pôdy, v dôsledku čoho je možné znížiť používanie umelých (chemických) hnojív. V konečnom dôsledku sa to nepriamo prejavuje aj na znižovaní emisií plynov vyvolávajúcich skleníkový efekt. Pestovanie strukovín zlepšuje aj stav mikroflóry a mikroorganizmov.

Zdroj: TASR

Foto: TASR