Roma Spirit prezentoval a ocenil pozoruhodné činy aj osobnosti

Roma Spirit

Roma Spirit pokračuje vo verejnej prezentácii a oceňovaní jednotlivcov a organizácií za projekty a aktivity realizované v prospech rómskeho etnika. Už šiestykrát bolo ocenených 7 osobností a kolektívov za aktívnu snahu zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Výnimočným tohtoročným ocenením In memorian bolo uctenie si pamiatky rómskeho spisovateľa a signatára Charty 77 Ľudovíta Didiho.

V kategórii Mimovládne organizácie získalo ocenenie Občianske združenie Deti humanity z Bratislavy za rozvoj tvorivých schopností detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia, vrátane detí s príslušnosťou k rómskej menšine, prostredníctvom cyklu kreatívnych súťaží Môj svet.

V kategórii Spoločnosť firma zamestnávateľ ocenenie získal podnikateľ Ľubomír Kurej, šéf firmy Lukustav zo Slovenskej Volovej, za podnikateľské aktivity v prospech obce Slovenská Volová a jej obyvateľov.

Obec Čičava získala cenu v kategórii Obec a mesto za efektívne využitie dostupných nástrojov, projektov a inovatívnych úprav politiky štátu zameraných na začleňovanie Rómov a za aktivity podporujúce rómsku identitu.

Ocenenie Osobnosť si ocenenie prevzala Zuzana Nebusová, starostka obce Spišské Tomášovce, za dlhodobé a kontinuálne zlepšovanie životnej úrovne rómskych rodín, za intenzívnu prospešnú prácu s rómskou komunitou a celkový rozvoj obce.

V kategórii Médiá si ocenenie odniesol Rudolf Sivý, redaktor denníka SME, za objektívne reportáže zo života Rómov.

V kategórii Čin roka si cenu prevzal Jozef Gurguľ, asistent osvety zdravia z obce Iňačovce v okrese Michalovce, za samostatnú a odvážnu pomoc pri pôrode v náročných podmienkach.

Slávnostný večer odovzdávania ocenení premiérovo odvysiela STV2 v nedeľu 7. decembra o 20:05 hodine. Okrem silných ľudských príbehov, ocenených osobností a kolektívov si môžu diváci vychutnať očarujúcu moderátorskú dvojicu Natáliu Baloghovú a Davida Krausa, jedinečnú Ivu Bittovú, legendárnych Sendreiovcov či charizmatického Dana Bártu v sprievode detského zboru Čercheňora. Nebudú chýbať krásne ženy, temperament a skvelá hudba.

Autor: Magdaléna Rothová

Foto: Roma Spirit