Sestry chystajú protest proti korupcii v zdravotníctve

Stock Photo

Sestry majú dosť korupcie, klientelizmu a rozkrádania. Navyše sú presvedčené, že sa ocitli na periférii záujmu nielen politikov, ale aj lekárov, ktorým trpezlivo pomáhali pri ich nátlakových akciách za zvyšovanie platov pred niekoľkými rokmi. Tvrdia, že zo solidarity pomohli, ale keď potrebujú podporu a pomoc od lekárov, ktorí aj vďaka nim dosiahli naplnenie svojich požiadaviek, ich problémy už nikoho nezaujímajú.

Aj preto Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zvolala protestné zhromaždenie proti rozkrádaniu v slovenskom zdravotníctve. Sestry na ňom chcú zopakovať svoje požiadavky na zvýšenie platov sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Súčasne majú v úmysle verejne deklarovať svoj postoj ku korupcii v zdravotníctve. Ako sestry opakovane zdôrazňujú, keby sa odhalila a eliminovala korupcia a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v zdravotníctve, bolo by možné vykryť nielen legitímne požiadavky sestier na rast miezd, ale aj výrazne zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, ako aj obmedzenie čakacích listín.

Protestné zhromaždenie sestier a verejnosti sa uskutoční 9. decembra 2014 o 16.30 hod. pred nemocnicou A. Wintera v Piešťanoch.

Autor: poly

Foto: Stock Photo