Usmernenie VšZP k vykazovaniu diagnóz pri inkontinencii moču

995F7278

Všeobecná zdravotná poisťovňa vydala v súvislosti s novelou Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti usmernenie k vykazovaniu diagnóz pri inkontinencii moču.

V prílohe Zákona č. 576/2004 Zbierky zákonov, (Príloha č. 1. Zoznam chorôb) je inkontinencia moču uvádzaná pod kódom: “R32 – inkontinencia moču, bližšie neurčená”.

Keďže stupeň inkontinencie sa na lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku uvádza spôsobom určeným zdravotnou poisťovňou, na poukazoch je nevyhnutné aj naďalej uvádzať kód diagnózy pre inkontinenciu moču podľa stupňa inkontinencie a to nasledovne:

1./ R32.1 – druhý stupeň – inkontinencia moču,

2./ R32.2 – tretí stupeň – trvalá inkontinencia moču a stolice

3./ R32.3 – tretí stupeň – trvalá a nezvratná inkontinencia moču a stolice.

Predpisujúci lekár je povinný na poukaze uviesť aj slovne na prednej strane v kolónke “Odôvodnenie predpisu pomôcky”:

1./ druhý stupeň – inkontinencia moču,

2./ tretí stupeň – trvalá inkontinencia moču a stolice

3./ tretí stupeň – trvalá a nezvratná inkontinencia moču a stolice.

Celé usmernenie nájdete tiež na našej stránke pod všeobecným lekárom na:

http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/vykazovanie-diagnoz-pri-inkontinencii-mocu-usmernenie-vszp/

Foto: archív redakcie