V Košiciach-Šaci začali stavať moderné operačné centrum

Chirurgická operačná sála

Nemocnica Košice-Šaca, a.s. začala s realizáciou stavebných prác na prístavbe, ktorá bude slúžiť novému a modernému operačnému centru. Trojpodlažná budova bude napojená na lôžkovú, ale aj komplementárnu časť nemocnice.

Na troch podlažiach modernej prístavby bude situovaných päť operačných sál s kompletným príslušenstvom, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a centrálna sterilizácia. Nový projekt má ambíciu zlepšiť pracovné podmienky zdravotníckeho personálu a priniesť lepšiu dostupnosť chirurgických zákrokov pre pacientov. Ukončenie stavebných prác je naplánované na apríl 2015.

„Výstavbou reagujeme na potrebu neustáleho zlepšovania zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku sú všetky takéto kroky orientované na pacienta, jeho zdravie či jeho pohodlie. Dokazujeme, že v zdravotníctve sa dá napredovať, aj keď by sme mohli byť pohodlní a ťažiť z dokázateľne vysokej kvality nášho zariadenia,“ zhodnotil Juraj Vančík, riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica vznikla v roku 2003 (hoci história tohto zdravotníckeho zariadenia siaha až do roku 1961) so spádovou oblasťou približne 100 000 obyvateľov. Zamestnáva 952 zamestnancov, z toho 179 lekárov, 319 sestier, 454 zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu. Lôžková časť (379 postelí) má priemernú obložnosť lôžkového fondu 72%, s priemernou dobou hospitalizácie 6,37 dňa. Priemerná ročná hospitalizácia je okolo 16 000 pacientov. Počet operačných výkonov je viac ako 9 100 ročne a približne 1 496 pôrodov. Poliklinická časť pozostáva z 15 ambulancií všeobecného lekárstva, 7 stomatologických ambulancií a 67 odborných ambulancií. V ambulanciách je ročne ošetrených viac ako 531 000 osôb, pričom počet ambulantných výkonov je viac ako 754 000. V nemocnici sa nachádzajú aj pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Priemerný počet pacientov ošetrených na týchto pracoviskách je 516 000 osôb ročne s počtom výkonov 1,24 milióna ročne. Celkový ročný objem investícií je takmer 568 tisíc eur, z toho na zdravotnícku techniku 494 tis. eur. Súčasťou nemocnice je aj diagnostické centrum.

Nemocnica Košice-Šaca disponuje ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku ocenením Slovak Gold Exclusive.

Autor: Nemocnica Košice – Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica

Foto: archív redakcie