Výskyt akútnych respiračných ochorení stúpa

Homme - Examens respiratoires

Vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a v porovnaní s uplynulým týždňom ústup počtu chorých na chrípku a jej podobných ochorení (CHPO) – tak možno charakterizovať situáciu v chorobnosti v 38. kalendárnom týždni v Banskobystrickom kraji. Podľa analýzy hlásení 55 percent lekárov pre deti a dorast a 40 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 20 percent a výskyt CHPO klesol približne o rovnakú hodnotu. Napriek týmto štatistikám možno situáciu považovať za primeranú ročnému obdobiu, ako aj dlhoročnému priemeru. Epidemiológovia upozorňujú, že chorobnosť podľa dlhodobých štatistík bude zrejme rásť a preto je ideálny čas na venovanie sa prevencii. Počnúc zvýšenou pozornosťou hygiene prostredia, hlavne rúk, rovnako doma, ako aj v školských a predškolských zariadeniach, cez zvýšenú konzumáciu prírodných vitamínov, obsiahnutých v zelenine a ovocí, až po plánovanie očkovania proti sezónnej chrípke.

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je chorobnosť na ARO aj CHPO nižšia. Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých takmer 3000 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť takmer 987 na 100-tisíc osôb. Počet chorých na chrípku je aktuálne 112, čo je chorobnosť 38 osôb na 100-tisíc obyvateľov. RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), či iných závažnejších ochorení, ktoré týždenne do monitorovacieho systému hlásia lekári prvého kontaktu pre dospelých aj pre deti. Naďalej sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia. V 38. kalendárnom týždni v porovnaní s minulým týždňom sa približne na rovnakej úrovni udržal počet komplikácií zo zápalových ochorení horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky. Tieto ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v 9 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 16 prípadoch a v 23 prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva- 2,5 percenta, len o niečo nižší je medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov. Ostatné vekové skupiny sú na tom približne rovnako. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v analyzovanom týždni v okrese Lučenec (452), Rimavská Sobota (402) a Revúca (347). Len o niečo nižší počet chorých je v okresoch Banská Bystrica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Na chrípku a jej podobných ochorení je najviac pacientov v okrese Žarnovica, Banská Bystrica a Brezno. Chorí sú predovšetkým ľudia z kategórie ekonomicky činného obyvateľstva a takmer s rovnakým výskytom žiaci základných škôl a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Pomerne nízky počet chorých je medzi seniormi.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com