Vznikla Pracovná skupina sestier v ambulanciách všeobecných lekárov

Arzt misst Patientin den Blutdruck

Dňa 16. mája 2015 počas Kongresu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) v Žiline bola založená Pracovná skupina sestier pracujúcich v ambulanciách všeobecných lekárov Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA.  Manažérkou skupiny sa stala Bc. Janka Francúzová.

Pracovná skupina bude so Spoločnosťou všeobecných lekárov Slovenska aktívne spolupracovať na rozvoji a podpore priorít všeobecného lekárstva tak, aby bola spoluprácou lekárov a sestier trvale zabezpečená najvyššia kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom.

Pracovná skupina je pripravená na vstup ďalších členiek s cieľom aktívne a efektívne spolupracovať so všeobecnými lekármi. Členskú základňu bude rozširovať aj v rámci aktivít sústavného vzdelávania ambulantných sestier a vzdelávacích podujatí SVLS. Jej cieľom je pozdvihnúť ošetrovateľstvo v ambulanciách všeobecných lekárov na vysokú úroveň aj prostredníctvom výziev zo strany SVLS, prijatím zodpovednosti a spolupráce na spoločných projektoch. Záujmom pracovnej skupiny je zdôrazniť nezastupiteľnú úlohu všeobecného lekárstva v prevencii, podpore zdravia obyvateľstva a starostlivosti o chronických pacientov. 

Sme spolupracovníkmi našich lekárov a ich spoľahlivými partnermi. Našou snahou je aktívne pristupovať k problematike komplexnej starostlivosti o pacientov, pretože stav pacientovho zdravia je viditeľným výstupom našej práce, odborných i výskumnej činnosti.

Prvým spoločným projektom je spolupráca našej pracovnej skupiny so SVLS a kardiológom doc. MUDr. Štefanom Farským, CSc.,FESC pri realizácii nových kompetencií ambulantných sestier v oblasti manažmentu pacientov s artériovou hypertenziou.

Ďakujeme prezidentke SVLS MUDr. Monike Paluškovej, PhD., MBA, viceprezidentke MUDr. Ivete Vaverkovej, MPH a ďalším členom SVLS, ktorí vnímajú sestru v súčasnosti ako tímovú spolupracovníčku a dávajú nám priestor pre participáciu na rozvoji a podpore všeobecného praktického lekárstva a ambulantného ošetrovateľstva.

Autorky: Bc. Jana Francúzová, Mgr. Jaroslava Nemogová,

Pracovná skupina sestier pracujúcich v ambulanciách všeobecných lekárov, Sekcia ambulantných sestier a PA SK SaPA

Foto: fotolia.com