Zásadné systémové zmeny v českom zdravotníctve už začali

Medical_Tribune

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky sa rozhodlo v 19 bodoch zverejniť svoj zámer uskutočniť systémové zmeny v českom zdravotníckom systéme. Ide o komplexné riešenia, ktoré majú v najbližších rokoch priniesť nielen finančné úspory sprehľadnením nákupu zdravotníckej techniky a služieb, ale aj povinným zverejňovaním zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami či zavedením systému DRG a nového zoznamu zdravotníckych výkonov.

So súhlasom Medical.tribune.cz si môžete prečítať celý materiál uverejnený na webovej stránke Medical.tribune.cz tu:

http://www.tribune.cz/clanek/32799-nova-systemova-opatreni-pro-zdravotnictvi-v-bodech

Zdroj: medical.tribune.cz , Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky

Foto: fotolia.com