Zdravotné poisťovne vrátia ľuďom na doplatkoch vyše 400-tisíc eur

Fifty euro banknote whith pills on it

Zdravotné poisťovne vrátia doplatky za lieky za druhý štvrťrok 2014 takmer 22.000 zdravotne postihnutým a dôchodcom. V rámci ochranného limitu na doplatky za lieky im pošlú naspäť vyše 403.000 eur. Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa vráti peniaze 16.933 poistencom, celkovo im pošle vyše 310.000 eur. “Najvyššia suma hradená poistencovi s limitom spoluúčasti 30 eur je 709,92 eura a s limitom spoluúčasti 45 eur je 283,59 eura,” uviedla hovorkyňa poisťovne Eva Ravingerová.

Dôvera pošle svojim poistencom naspať viac ako 71.000 eur, peniaze vráti 4001 ľuďom. Ako priblížila PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová, najvyššia vrátená suma v rámci ochranného limitu je 420 eur pre zdravotne postihnutú ženu.

Union zdravotná poisťovňa pošle naspäť vyše 22.000 eur 955 poistencom. “Najnižší doplatok je vo výške tri eurá, najvyšší doplatok je vo výške 202,66 eura,” priblížila hovorkyňa Judita Smatanová.

Podľa novely zákona, platnej od apríla 2011, vzniká poistencovi nárok na vrátenie doplatku vtedy, ak za štvrťrok prekročí limit, 45 eur v prípade starobného dôchodcu a 30 eur v prípade zdravotne ťažko postihnutej osoby, o viac ako tri eurá. Nižšie sumy sa pripočítajú do nasledujúceho kvartálu. Počet liekov, na ktoré sa limit vzťahuje, sa od decembra 2011 rozšíril. Sú tak v ňom zakotvené všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa.

Informácia o doplatku za najlacnejší náhradný liek je uvedená v opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, k nahliadnutiu je v každej verejnej lekárni. K lepšej orientácii občanov v tejto problematike môže prispieť aj lieková kalkulačka, ktorú možno nájsť na webovej stránke ministerstva. Rovnakú možnosť ponúkajú aj poisťovne na svojich weboch.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com