Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov  a poukazov elektronickou formou

Metodické usmernenie vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za účelom odporúčaného spoločného postupu spracovania a vykazovania vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou.

Metodické usmernenie v znení novely č. 7 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2013.

10-7-2006