Očkovanie proti meningokokom

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

Očkovanie proti meningokokom

§ 7

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(8) Proti meningokokovým infekciám sa očkujú osoby v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia regionálneho úradu o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.

§ 9

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(5) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti  meningokokovým infekciám, očkovanie sa uskutoční u osôb pred
splenektómiou a osôb s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.