Kalendár odporúčaných odborných podujatí pre všeobecných lekárov

Vážení všeobecní lekári,

kalendár odporúčaných odborných podujatí pre všeobecných lekárov má dve časti.

V časti Domáce podujatia nájdete interaktívnu mapu Slovenska. Ak hľadáte odborné stretnutie v blízkosti Vášho bydliska alebo ambulancie, kliknite na príslušný kraj. Otvorí sa Vám kalendár akcií v tomto regióne a ak to usporiadateľ umožnil, môžete si priamo prezrieť ich program alebo sa na ne priamo prihlásiť.

V časti Zahraničné podujatia sa nachádzajú odborné akcie konané mimo územia Slovenska uvedené s dostatočným časovým predstihom.