Odporúčané očkovanie

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz (1) Ak lekár9) rozhodne o potrebe očkovania proti chrípke, očkovanie…

čítať viac »

Kolorektálny karcinóm

                               Zákon č. 577/2004 Z.z. príloha č. 2 v znení neskorších predpisov (novela zákona v r. 2013) Preventívna gastroenterologická prehliadka…

čítať viac »

Diagnostika a liečba chronickej bolesti

Predmet. Chronická bolesť. Klasifikácia chronickej bolesti (CHB). Diagnostika CHB. Liečba CHB. Framakologická liečba CHB. Liečba CHB neopioidnými analgetikami. Liečba CHB opioidnými analgetikami. Liečba CHB koanalgetikami a adjuvantnými liekmi. Nefarmakologické postupy. Invazívne techniky v liečbe CHB. Neuromodulačné postupy. Materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení zabezpečujúcich liečbu CHB. Strana 5 – 13

čítať viac »