SLK a SLS vydali spoločné stanovisko k povinnému očkovaniu

Doctor Giving Child Injection In Doctor's OfficeSpoločné stanovisko k súčasnej alarmujúcej situácii v oblasti povinného očkovania na Slovensku vydali dnes prezídiá Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti. Obe lekárske organizácie v ňom deklarujú podporu očkovania a detí na Slovensku a nesúhlas so šírením nepravdivých informácií, ktoré zavádzajú verejnosť, znevažujú vedecky dokázaný význam očkovania, vedú k neodôvodnenému strachu z očkovania a k jeho odmietaniu.

,,Očkovanie zabraňuje vzniku a šíreniu ochorení, ktoré môžu viesť k vážnym komplikáciám s trvalými následkami až k smrti. Očkovanie patrí jednoznačne k najdôležitejším výdobytkom modernej medicíny a jeho zásluhou významne klesol výskyt infekčných ochorení. Vývoj, zloženie a výroba očkovacích látok je v rukách zodpovedných odborníkov. Očkovacie látky sú účinné a bezpečné,” píše sa v stanovisku, ktoré podpísali prezident SLK MUDr. Marian Kollár a prezident SLS prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

Dokument uvádza, že závažné nežiaduce účinky sú po očkovaní mimoriadne zriedkavé a výkon očkovania je v plnej zodpovednosti lekárov.

Prezídiá SLK a SLS podporili odpoveď ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej na interpeláciu poslanca NR SR J. Mikloška z 20. novembra 2013 týkajúcu sa povinného očkovania detí, ale aj uznesenie Etickej komisie MZ SR (viac na: http://www.primarnykontakt.sk/spravy/eticka-komisia-odstupit-od-povinneho-ockovania-by-bolo-velmi-nebezpecne/), či stanovisko subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania z 26. októbra 2013.

Celé znenie spoločného stanoviska prinášame tu: Stanovisko SLS a SK k ockovaniu

Autor: ok

Foto: Fotolia